Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ὑπ. Ἐξ. Σερβίας:«Οἱ Τοῦρκοι ξέχασαν ὅτι οἱ Ὀθωµανοὶ ἔκτιζαν πύργους µὲ κρανία Σέρβων»


ΥΠΑΡΧΟΥΝ καὶ ηγέτες ποὺ ορθώνουν τὸ ἀνάστηµά τους ὅτι τὸ ἀπαιτεῖ ἡ περίσταση. Ὄχι δυσ-  τυχῶς στὴν Ἑλλάδα και την κυπρο µας,   ὅπου οἱ ἡγέτες µας γίνονται «κότες»   µπροστὰ στοὺς ἀεὶ ἐχθρούς µας  Τούρκους! Ὁ Σέρβος ὑπουργὸς   ἐξωτερικῶν τὰ «ἔψαλε» στὸν Τοῦρκο ὁµόλογό του, ὅταν ἐκεῖνος παραπονέθηκε γιὰ «τὶς σφαγὲς τῶν Βοσνίων ἀπὸ τοὺς Σέρβους». ∆εῖτε τὴν  εἴδηση: «Ἀπευθυνόµενος, µὲ  γραπτὴ δήλωσή του, πρὸς τὸν  ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, Μεβλοὺτ Τσαβούσογλου, ποὺ Αναφέρεται στὴ σφαγὴ τῶν..............
Βοσνίων στὴ Σρεµπρένιτσα καὶ ὅτι τάχα
δὲν µπορεῖ νὰ κοιµηθεῖ τὰ βράδια  τοῦ ὑπενθύµισε τὴν Ὀθωµανικὴ κα-  τοχή ἐπὶ πέντε αἰῶνες. “Ὁ Τσαβού-  σογλου θὰ ἔπρεπε νὰ κλαίει γιὰ τὸν ‘Πύργο τῶν Κρανίων’ στὴν Νίς, ποὺ  χτίσθηκε ἀπὸ τὰ κρανία τῶν σκοτω-  µένων Σέρβων τὸ 1809. Οὔτε ἔχε  βιώσει τὸν πόνο τῶν µανάδων τῆς Σερβίας ὅταν ἅρπαζαν τὰ παιδιά  τους στὸ λεγόµενο Παιδοµάζωµα  δηµιουργώντας τοὺς γενίτσαρους”,  εἶπε ὁ Ντάτσιτς. Πρόσθεσε ὅτι οι   Τοῦρκοι ἀξιωµατοῦχοι πρέπει νὰ  γονατίζουν µπροστὰ ἀπὸ τὸν Πύργο τῶν Κρανίων καὶ νὰ ζητήσουν  συγγνώµη ἀπὸ τοὺς Σέρβους γιὰ τὰ ἐγκλήµατα ποὺ διέπραξαν ἐπὶ πέντε αἰῶνες”» (Ἱστολ. echedoros-a.gr)!Οἱ Σέρβοι δὲν ξέχασαν τὰ ἐγκλήµατ  τῶν Μογγόλων, ἐµεῖς γιατί τὰ ξεχάσαµε; Γιατί δὲν µιλᾶµε τὴ γλώσσα ποὺ ἀξίζει στοὺς µεµέτηδες; Ἁπλά, ἐπειδὴ ξεχάσαµε τί σηµαίνει ἡρωισµός, πατριωτισµὸς καὶ ἀξιοπρέπεια!
                                                  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου