Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία στις 21 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων..

οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και τη σύναψη σχετικής σύμβασης µε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αντικείμενο την επεξεργασία και ανακύκλωση οχηµάτων - επίσηµο µέλος του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου