Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2017 του Δήμου ΚορινθίωνΟ προϋπολογισμός είναι συνολικού ύψους 64.796.331 €, ενώ τα έργα που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτόν είναι ύψους 9.906.825 €.
Η καλή οικονομική διαχείριση και κατά συνέπεια η καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου επιτρέπει στη Δημοτική Αρχή να ........
εκτελέσει το πρόγραμμά της, τόσο σε τεχνικό επίπεδο έργων , προμηθειών κλπ, αλλά και σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής, τόσο από πλευράς Δήμου , όσο και από πλευράς των επιχορηγούμενων νομικών προσώπων του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.
Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δεν δόθηκε θετική ψήφος από το σύνολο της μειοψηφίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου