Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης

 Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης προβλέπεται ρητά στην εκδοθείσα Απόφαση ότι, «για αιτήσεις που υποβάλλονται έως 31.12.2016, το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται έως 31 Ιανουαρίου 2017». Ενώ, «για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου 2017 το ποσό του επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται έως .......
30 Ιουνίου 2017».
Έτσι όσοι έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης έως το τέλος του χρόνου και έχουν προχωρήσει στην υποβολή της σχετικής αίτησης στο TAXISnet και πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα λάβουν το επίδομα τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Σε περιπτώσεις αιτήσεων όπου υπάρχουν αμφιβολίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, μετά τις απαραίτητες διευκρινίσεις και ελέγχους εφόσον διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, το ποσό του επιδόματος θέρμανσης δύναται να καταβάλλεται έως 13 Οκτωβρίου 2017.
Να υπενθυμίσουμε ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης στο Μητρώο Δικαιούχων επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης λήγει στις 31 Μαΐου 2017 ενώ η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στις 30 Απριλίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου