Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Σε αυξήσεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας προχωρούν οι ασφαλιστικές!

Νέος κύκλος ανατιμήσεων στα νοσοκομειακά ασφαλιστικά προγράμματα διαφόρων εταιρειών είναι σε εξέλιξη καθώς ο ιατρικός πληθωρισμός τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από το βασικό, με αποτέλεσμα να αυξάνει το μέσο κόστος αποζημίωσης τους τελευταίους 12 μήνες, για τις ασφαλιστικές.
Μετά την Interamerican (εδώ) και Εθνική Ασφαλιστική (εδώ) σε αυξήσεις στα τιμολόγια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας προχώρησαν και......
η Eurolife και η Ατλαντική Ένωση.
Για τις αυξήσεις εκτός του πληθωρισμού "ευθύνη" έχει και η αύξηση του ΦΠΑ στα νοσήλια. Η πραγματικότητα για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι αυτή ωστόσο δεν παύει να υφίσταται το γεγονός ότι και ο μέσος καταναλωτής δεν μπορεί εύκολα να ανταποκριθεί σε αυξήσεις του κόστους ασφάλισης υγείας που ξεκινούν από 3% και φθάνουν μέχρι και 8%, χωρίς να υπολογίζεται η τυχόν αύξηση λόγω αλλαγής των ορίων ηλικίας. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες η πρόκληση διατήρησης σε προσιτά επίπεδα των τιμών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας παραμένουν. Οι συζητήσεις με την πολιτεία και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και γιατρούς κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξουν σε ότι αφορά τη διαμόρφωση ενός πραγματικού ιατρικού πληθωρισμού.
Αυξήσεις
Οι ασφαλιστικές εταιρείες Ατλαντική Ένωση και Eurolife ενημερώνουν τα δίκτυα τους για η νέα τιμολογιακή πολιτική που προτίθενται να ακολουθήσουν στα ασφαλιστικά προγράμματα ασφάλισης υγείας.
Ειδικότερα, η Eurolife αναφέρει ότι από 1η Φεβρουαρίου 2017 αναπροσαρμόζονται τα ασφάλιστρα παλαιοτέρων ετησίως ανανεούμενων νοσοκομειακών καλύψεων 100% «Economy» και ο σταθμισμένος μέσος όρος διαφοροποίησης είναι 7,95%.
Επίσης, σε ορισμένα άλλα προγράμματα με συμμετοχή των ασφαλισμένων ο σταθμισμένος μέσος όρος διαφοροποίησης μεταξύ παλιών και νέων τιμών για την ίδια ηλικία είναι 4,37%. Επίσης αναπροσαρμόζονται και τα ασφάλιστρα παλαιότερων ισοβίων νοσοκομειακών προγραμμάτων 100% της Eurolife με μέση αύξηση 3,46%.
Η Ατλαντική Ένωση από την πλευρά της ανακοίνωσε στους ασφαλισμένους της ότι από 1ης Φεβρουαρίου 2017 αναπροσαρμόζονται τα ασφάλιστρα των παρακάτω προγραμμάτων:
  • ATLAS PROTECTION & ATLAS PROTECTION ECONOMY: αύξηση 5% για τις ανανεώσεις και τη νέα παραγωγή
  • ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (με απαλλαγή 5.000€): αύξηση 8% για τη νέα παραγωγή
Παράλληλα, προχώρησε σε βελτιώσεις των καλύψεων:
  • Για το ATLAS PROTECTION η κάλυψη για Έξοδα επείγοντος ή έκτακτου περιστατικού αυξάνεται σε 500€ ετησίως και
  • Για το ATLAS PROTECTION ECONOMY οι Αμοιβές Χειρουργού, Αναισθησιολόγου και Θεράποντος Ιατρού καλύπτονται 100% στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία και Βάσει του ισχύοντα Πίνακα Αμοιβών στα μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου