Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΔΙΩΡΥΓΑ: Αξιολόγηση αιτήσεων προκήρυξης εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών .

Η Διοίκηση της Α.Ε.ΔΙ.Κ βάση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 έχει προβεί, μέσω της δημοσίευσης σε πανελλήνιο και τοπικό τύπο, στην προκήρυξη εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών ήταν ......
 η Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017.
Ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγάλος . Υπάρχουν άτομα που έχουν καταθέσει φάκελο ενδιαφέροντος τα οποία έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια με μέλος της επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών  . Ας ελπίσουμε ότι η αξιολόγηση θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου