Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Διώρυγα : Ηθικό δεν είναι !!!! Δίκαιο δεν είναι !!!! Νόμιμο είναι?????

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου  με  απόφαση  της Διευθύνουσας Συμβούλου της Α.Ε.ΔΙ.Κ έκανε  προκήρυξη  με 
Θέμα:
« Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου  – ΑΕΔΙΚ Α.Ε.» (Υπουργείο Οικονομικών).

Αυτή είναι μια πολύ σωστή  κίνηση, και η .......
θετική πλευρά του θέματος  για τους λόγους :
 1) η Ναυτική υπηρεσίας επί πολλά χρονιά τώρα  έχει  σοβαρές ελλείψεις προσωπικού , άρα  καλό  για την καλή και σωστή  λειτουργία  της  Α.Ε.ΔΙ.Κ  - Διώρυγας  και
2) δημιουργία νέων θέσεων εργασίας .
Απέναντι  όμως σε αυτά υπάρχει   το ηθικό του πράγματος !!! και τι εννοούμε .
Η Προκήρυξη  λέει  : Αποφασίζουμε – Προκηρύσσουμε  .
Την  πλήρωση , με επιλογή , εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  ναυτικών ειδικοτήτων της  Ανωνύμου  Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου ως εξής:   
Κατηγορίες Ναυτικών Ειδικοτήτων                      Θέσεις
Α.   ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ  Β  ΤΑΞΗΣ                               Δύο (02)
Β.   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ                     Δύο (02)
Γ.   ΝΑΥΤΗΣ                                                           Δύο (02)
Δ.   ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΕΣ                                              Τρείς (03)
Οι απορίες  και τα ερωτήματα μας  είναι τα ακόλουθα . 
1)    Γιατί  ζητάτε  μόνο  Πλοιάρχους  Β τάξης  την στιγμή  κατά την οποία υπάρχει κενή  θέση  Πλοιάρχου Α  όπως αποδεικνύεται  έπο το ΦΕΚ της 6 Απριλίου  1988  Αριθμός  Φύλλου 194 Υπουργική Απόφαση με θέμα τροποποίηση Εσωτερικού  κανονισμού ΑΕΔΙΚ Διώρυγα Κορίνθου ?

Μήπως για τον λόγο ότι η θέση του Προϊσταμένου  της Ναυτικής Υπηρεσίας  πρέπει να πληρείται από Πλοίαρχο με Δίπλωμα Α τάξεως  , με μακρά  ναυτική   εμπειρία  ως πλοίαρχος Α τάξεως και γνώστης αγγλικής  γλωσσάς ?  Και αυτό από το ίδιο ΦΕΚ  παράγραφος ΝΑΥΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ .
Και γιατί την στιγμή κατά την οποία υπάρχουν δεκαπέντε ( 15 ) αιτήσεις  ενδιαφερόμενων  Πλοιάρχων  Α τάξεως δεν επέλεξαν  ούτε ένα, εάν όχι  και τους δύο ?  Ποια είναι τα κριτήρια  επιλογής  και απόρριψης ?
Μήπως κάποιοι που κατέχουν θέσεις προϊσταμένων  και δεν πληρούν τους Όρους  όντας στην επιτροπή έλεγχου και αξιολόγησης αιτήσεων το έκαναν με σκοπιμότητα ?


2)    Γιατί  ενώ ζητάτε  Δύο (02)  Μηχανικούς  Ρυμουλκών    επιλέξατε τον ένα από τους δυο να μην είναι Μηχανικός  διπλωματούχος  αλλά μηχανοδηγός Α ? Δηλαδή με ειδικότητα  που δεν είναι επαρκείς  για τα Ρυμουλκά?  Μήπως  είναι κάποιος ο οποίος έχει συσταθεί και προωθηθεί από Κρατικό Υπηρεσιακό Παράγοντα  κατέχοντα  ελεγκτική  θέση  προς ΑΕΔΙΚ?   Επίσης  είναι αλήθεια  ότι οι δυο που έχουν επιλεγεί είναι υπάλληλοι  της ΑΕΔΙΚ   εδώ και χρόνια  και έθεσαν υποψηφιότητα  ενώ εργάζονταν  στα ρυμουλκά?             

3)    ΝΑΥΤΕΣ  . Με ποια κριτήρια  επιλέχτηκαν  οι δυο πρώτοι  και τι περισσότερα  προσόντα  είχαν από όλους τους υπόλοιπους  που απορρίφτηκαν?

4)    ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΕΣ  . Εδώ δίνουμε λίγο έμφαση περισσότερο  από το ( 3 )  ( ΝΑΥΤΕΣ ) . Κατατέθηκαν  περίπου εξήντα ( 60 ) αιτήσεις . Επιλέχτηκαν  τρεις  ( 3) εκ των οποίων οι δυο είναι : ο ένας  αδελφός του Προϊστάμενου  της Ναυτικής Υπηρεσίας της Διώρυγας  και μέλος  της επιτροπής αξιολόγησης   αιτήσεων ,  και ο άλλος αδελφός του προέδρου του Σωματείου εργαζομένων της Διώρυγας .
 Είναι απλά  τύχη ?  Μήπως να είναι σύμπτωση ? Η μήπως να είναι κάτι άλλο?
Και τέλος . Γιατί  στην τριμελή επιτροπή  ήταν  μόνον  άτομα της Διώρυγας  και δεν ήταν  το ένα μέλος από Λιμεναρχείο Κορίνθου  και εν προκειμένω  ο Λιμενάρχης όπως επιβάλλεται  από Νόμο  ?
Γιατί  στους Ναυτόπαιδες  δεν ζητήθηκε να προσκομίσουν πιστοποίηση  διασώσεις ?

Όπως επίσης  γιατί  αφού  ο διαγωνισμός  για όλους  είναι τύπου ΑΣΕΠ   δεν είναι υποχρεωτικό  το πιστοποιητικό  Ποινικού  Μητρώου ?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου