Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Πέτυχε αναχρηματοδότηση δανεισμού με επιτόκιο 3,25%

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία βιβλίου προσφορών για το ομόλογο ύψους 350 εκατ. ευρώ της Μotor Oil και το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 3,25%. Η απόδοση (yield) διαμορφώθηκε στο 3,375% και η τιμή στο 99,433.
Η εταιρεία με το ποσό θα αποπληρώσει προηγούμενες ομολογίες λήξης.......
το 2019, με σταθερό επιτόκιο 5,125%.
Eιδικότερα η Motor Oil ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία MOTOR OIL FINANCE τιμολόγησε την προσφορά των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου ύψους 350 εκατ. eυρώ και λήξης 2022 (οι «Ομολογίες») με επιτόκιο τοκομεριδίου 3,250% ετησίως και τιμή έκδοσης των Ομολογιών στο 99,433% της ονομαστικής τους αξίας.
Η Εκδότρια ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας. Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες από την μητρική, ενώ έχει υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange).
Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Book-runner) της έκδοσης ήταν η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η Goldman Sachs International, η ING Bank N.V., London Branch, η Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ήταν Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Ομολογιών, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθούν από την Motor Oil για την αποπληρωμή όλων των ομολογιών ύψους 350 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 5,125% λήξεως 2019 που έχει εκδώσει η Motor Oil Finance συμπεριλαμβανομένης της καταβολής της προβλεπόμενης προσαύξησης (premium) και των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
businessenergy.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου