Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

ΔΙΩΡΥΓΑ : ΟΙ παρατυπίες καλά κρατούν !!!! Άκυρες οι διαδικασίες διαγωνισμού και πρόσληψης των 9 ΕΝΝΕΑ ναυτικών λόγο παραβίασης του Νόμου Διαύγειας .


Παρακολουθώντας την Ιστοσελίδα της Διώρυγας μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να δει  ότι στις 26 Ιανουάριου 2017 είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός εννέα θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων .  
 Θα βρει τους Πίνακες Προσλήψεων της 43/26-1-2017 Διακήρυξης επίσης , και οτι
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ’ αριθμ. 434/7-3-2017 συνεδρίασή του ομόφωνα ενέκρινε τους παρακάτω πίνακες.....
προσλήψεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43/26-1-2017 Διακήρυξη.
ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:
Περίοδος ενστάσεων ορίζεται δεκαπέντε (15 ) ημέρες από την δημοσίευση στο site της εταιρείας www. aedik.gr μας και θα γίνονται δεκτές στην έδρα της, Ιπποκράτους 88 Αθήνα.

 Και με  Δελτίο Τύπου  ,  Ίσθμια, 13 Απριλίου 2017 ανακοινώνει :

Η Διοίκηση της ΑΕΔΙΚ πιστή στις δεσμεύσεις της, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη εννέα (9) υπαλλήλων ναυτικών ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν την Εταιρεία, υλοποιώντας έτσι την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (…….

Όλες οι έως εδώ διαδικασίες είναι στον αέρα . Όλα είναι παράτυπα διότι δεν έχει  ακολουθηθεί η νόμιμη οδός όπως ο Νόμος ορίζει περί ανάρτησης στο σύστημα Διαύγεια  .

Στο Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας  και στο Κεφάλαιο 2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ λέει :
Η αναζήτηση των πράξεων που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Διαύγειας, γίνεται όχι μόνο από τα όργανα του Δημοσίου αλλά και από τους πολίτες,  προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια του κράτους (σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αριθμόν 3861).
Ο κάθε πολίτης μπορεί να αναζητά οποτεδήποτε όποια πράξη επιθυμεί, χωρίς να απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός. Η είσοδος και η αναζήτηση στην ιστοσελίδα από τον πολίτη μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να είναι εγγεγραμμένο μέλος του συστήματος.  Συγκεκριμένα ο όρος «πράξεις» είναι γενικός και περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:
7. Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου
9. Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή
10. Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Συνεπώς αποδεικνύεται ότι η όλη διαδικασία από αρχής έως και την τελευταία ανακοίνωση της πρόσληψης των εννέα ναυτικών είναι παράτυπη και άκυρη τόσο ως προς την διαδικασία
ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ :
 αλλά και ως προς τα προσόντα και τα κριτήρια με τα ποια έχει γίνει η  επιλογή των εννέα ατόμων ,  και θα πρέπει να ελεγχθεί ο τρόπος διαδικασίας από όλες τις προϊστάμενες και ελεγκτικές αρχές . 
 ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου