Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Σωτηρία για χιλιάδες επιχειρήσεις με το κατατεθέν Νομοσχέδιο του Υπ Οικον :


Με μέτρο την εμπορική (ΟΧΙ αντικειμενική,) αξία (που είναι ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΚΑΤΆ 30% ΠΕΡΊΠΟΥ) προβλέπονται:
1) Αναδιάρθρωση (Κούρεμα) χρεών επιχειρήσεων με :.....

α) ΑΠΑΛΛΕΙΨΗ έως του 95% των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
β) ΑΠΑΛΛΕΙΨΗ ποσοστού 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα φόρων
γ) ΑΠΑΛΛΕΙΨΗ ποσοστού 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις, ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) Αναφορικά με τα χρέη έναντι Τραπεζών προβλέπεται επικουρικά και ΑΠΑΛΛΕΙΨΗ μέρους του κεφαλαίου.
2) ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ των μετά την αναδιάρθρωση (κούρεμα) χρεών προς Δημόσιο , Ασφαλιστικά Ταμεία έως 120 ΔΌΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΉ 50 € μηνιαία.
3) ΡΥΘΜΙΗΣΗ των μετά την αναδιάρθρωση (κούρεμα) χρεών προς Τράπεζες κι ιδιώτες με γνώμονα τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, δηλαδή με τρόπο που η επιχείρηση να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο.

Στον μηχανισμό θα ενταχθούν επιχειρήσεις με χρέη πάνω από 20.000 ευρώ.

Διευκολύνεται η συμφωνία με τη συναίνεση της πλειοψηφίας (60%) των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στην μειοψηφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου