Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 12 ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. , πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού στις ακόλουθες ειδικότητες :

Έξι τεχνίτες Μηχανολογικής Συντήρησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, κωδ. θέσης : TΜ01, με τα .......
ακόλουθα προσόντα :
Απόφοιτοι σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή αντίστοιχου επιπέδου σχολής μηχανολογικής κατεύθυνσης
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
Δύο τεχνίτες Ηλεκτρολόγους Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, κωδ. θέσης : ΤE01, με τα ακόλουθα προσόντα :
Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
Δύο τεχνίτες Οργάνων Χημικής Διεργασίας , κωδ. θέσης : ΤI01, με τα ακόλουθα προσόντα :
Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρονικών , Αυτοματισμού ή Ηλεκτρολόγων
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
Δύο χειριστές Προβλήτας οι οποίοι θα εργαστούν στο χώρο του Λιμένα σε εργασίες διακίνησης καυσίμων , κωδ. θέσης : ΟΤ01, με τα ακόλουθα προσόντα :
Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:
Δυνατότητα προσαρμοστικότητας , συνεργατικότητας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης
Εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής , καλούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού τους :
https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179
το αργότερο έως την Παρασκευή 19/5/2017
επιλέγοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει: 
TΜ01
ΤE01
ΤI01
ΟΤ01
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου