Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΥΠΕΣ: Ενέκρινε την πρόσληψη 256 ατόμων σε δήμους (πίνακες)


Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη διακοσίων πενήντα έξι (256) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙ∆, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες, σύµφωνα µε......
τον πίνακα που ακολουθεί:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου