Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το αεροδρόμιο Καστελίου

«Ανοίγει η αυλαία των μεγάλων έργων τρίτης γενιάς. Πρόκειται για ηχηρή απάντηση στις δυνάμεις του παλαιοκομματισμού που καλλιεργούν μήνες τώρα ένα επικοινωνιακό ναυάγιο της επένδυσης. Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην εθνική οικονομία και τη χώρα»
Την απόφαση για την ανακήρυξη του Ομίλου «Ariadne airport group» ως προσωρινού αναδόχου της σύμβασης παραχώρησης για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων αυτού», υπέγραψε ο υπουργός Υποδομών και ........
Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης. Ο συγκεκριμενος Όμιλος αποτελείται από τις κοινοπραξίες ΤΕΡΝΑ ΑΕ και GMR Airports group.
Όπως τόνισε ο κ. Σπίρτζης, «ανοίγει η αυλαία των μεγάλων έργων τρίτης γενιάς. Πρόκειται για ηχηρή απάντηση στις δυνάμεις του παλαιοκομματισμού που καλλιεργούν μήνες τώρα ένα επικοινωνιακό ναυάγιο της επένδυσης. Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην εθνική οικονομία και τη χώρα».
«Η επένδυση στο Καστέλι γίνεται με διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι «ο διαγωνισμός και η υλοποίηση του έργου διέπονται από κανόνες διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Το Δημόσιο αποκτά ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο: Αυξάνεται δραστικά το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία κατασκευής και λειτουργίας του νέου αερολιμένα».
Σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη «με τη νέα αυτή επένδυση, που είναι ύψους άνω του 850 εκατ. ευρώ, μέσα από τα προφανή αναπτυξιακά και οικονομικά οφέλη που συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας, δίνεται μία ηχηρή απάντηση, σε όλες εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να κρατήσουν τη χώρα στο παρελθόν και καλλιεργούν εντέχνως επικοινωνιακή καταιγίδα περί τείχους και προσκομμάτων της κυβέρνησης, έναντι των επενδύσεων».
Ο υπουργός επισήμανε ότι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι ένα έργο, το οποίο «δεν θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο αυτούς που θα το εκτελέσουν και θα το εκμεταλλευτούν. Εάν και στο παρελθόν προγραμματίζονταν σε αυτήν την κατεύθυνση τα έργα παραχώρησης και σύμπραξης, σήμερα η χώρα θα είχε άλλη εικόνα. Η χώρα γυρίζει σελίδα και αφήνει πίσω της το χρεωκοπημένο πολιτικό κατεστημένο που σχεδίασε έργα για τους λίγους και ισχυρούς, και ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε χρυσάφι».
Όπως υπογράμμισε, οι παρεμβάσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και ακολούθως τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αποτυπώνονται ανάγλυφα στην προσφορά του προσωρινού αναδόχου καθώς:
- Το Δημόσιο διατηρεί ισχυρή παρουσία σε μία εξαιρετικής σημασίας επένδυση: Αυξάνεται το ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου από 40% σε 46%. Ήδη, το Δημόσιο απέκτησε ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.
- Αυξάνεται η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων.
- Η αιτούμενη χρηματοδοτική συμβολή εκ μέρους του Δημοσίου περιορίστηκε σε 180 εκατομμύρια ευρώ.
- Αυξάνεται σε 2% το ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων του αερολιμένα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης, υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, αλλά και άλλων κοινωφελών δράσεων. Τα ποσά θα αποδίδονται κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
- Τονώνεται δραστικά η απασχόληση: Θα δημιουργηθούν άμεσα 1.000 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της κατασκευής, 500 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας και εκατοντάδες ακόμη όταν θα αναπτυχθούν οι νέες εμπορικές υποδομές και οι χρήσεις. Μάλιστα, θα υπάρξει μέριμνα να δοθεί προτεραιότητα στην απασχόληση των ανέργων.
- Τροποποιείται ριζικά ο τρόπος επιλογής του ανεξάρτητου μηχανικού, καθώς ισχυροποιείται η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία επιλογής του, με ανοιχτές και διάφανες διαγωνιστικές διαδικασίες.
- Το κτίριο του αεροσταθμού θα σέβεται την πολιτιστική και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου και του τοπίου και θα κατασκευαστεί με κριτήρια υψηλών βιοκλιματικών προδιαγραφών. Ειδική αρχιτεκτονική επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση της μελέτης με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού για την κατασκευή του, κατά τρόπο που να εναρμονίζεται με την ιδιαιτερότητα της περιοχής.
- Στη Ζώνη Εμπορικών Χρήσεων θα δημιουργηθεί, σε έκταση δέκα στρεμμάτων, συνεδριακός-εκθεσιακός χώρος, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεθνή προβολή των τοπικών προϊόντων και δεν θα είναι ανταγωνιστικός εμπορικά. Θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με μέριμνα του Δημοσίου.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης των απαλλοτριώσεων, τόσο για τον αερολιμένα, όσο και για τις οδικές συνδέσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η εξεύρεση χρηματοδότησης των αρχαιολογικών ερευνών πριν την έναρξη της περιόδου παραχώρησης, καθιστούν πλήρως επιτεύξιμο τον στόχο υλοποίησης του έργου εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, χωρίς καθυστερήσεις.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης αυτού του εξαιρετικά σημαντικού έργου για την Κρήτη αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την εθνική οικονομία αλλά και την Ελλάδα.
Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι σε συνεργασία με τον δήμαρχο Μίνωα Πεδιάδας, Ζαχαρία Καλογεράκη, η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση μελέτης για τον χωροταξικό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου, προκειμένου να υπάρχει ένας σχεδιασμός σε συντεταγμένη βάση. Με στόχο να αποφευχθούν τα φαινόμενα άναρχης ανάπτυξης και μη σεβασμού στην προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος, που ως τώρα ακολουθούνταν στη χώρα στα μεγάλα έργα υποδομών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου