Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Προσοχή !!!! Ξεκινά σε λίγες μέρες η διαδικασία ελέγχου των ανασφάλιστων οχημάτων .

 Το Ασφαλιστικό Γραφείο Άρης Μαρίνης 28ης Οκτωβρίου 10 Λουτράκι ενημερώνει τους πελάτες του , και γενικότερα το κοινό  ότι μια σημαντική εκκρεμότητα στο χώρο της ασφάλισης οχημάτων, η οποία αφορά τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης, πρόκειται σε λίγες μέρες να αντιμετωπιστεί οριστικά.
Όπως υπενθυμίζεται στην εγκύκλιο, η Ανεξάρτητη αρχή ........
Δημοσίων Εσόδων θα διαμορφώσει την λίστα με τα ανασφάλιστα οχήματα, διασταυρώνοντας τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων στη βάση δεδομένων του Κέντρου Πληροφοριών.
Στους ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων, αρχικά θα αποσταλεί ειδοποίηση ότι το όχημα τους, κατά τον έλεγχο βρέθηκε ανασφάλιστο την συγκεκριμένη ημερομηνία και θα τους παρασχεθεί χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για να:
• Καταβάλουν το πρόστιμο ή
• Να αποδείξουν ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν εσφαλμένο (προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
Το γραφείο μας  τονίζει ότι, δεν θα είναι δυνατή η ασφάλιση ανασφάλιστου οχήματος, αν δεν έχει πρώτα καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω του συστήματος της εταιρίας, κατά την μετατροπή της αίτησης σε συμβόλαιο ή κατά την εκτύπωση του. Αν κατά τον έλεγχο το όχημα βρεθεί ανασφάλιστο, θα εμφανίζεται στην οθόνη σχετικό μήνυμα προκειμένου να ενημερωθεί ο πελάτης και δεν θα είναι δυνατή η ασφάλιση του οχήματος.
Σημειώνεται επίσης, ότι κατά την δημιουργία αίτησης ο έλεγχος θα γίνεται μεν, χωρίς να επιτρέπεται η ασφάλιση εφόσον βρεθεί ανασφάλιστο, αλλά θα επιτρέπεται η αποθήκευση της αίτησης ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία συμβολαίου, όταν στον επανέλεγχο βεβαιωθεί ότι καταβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο.
Επιπλέον, δεν υφίσταται αναδρομική κάλυψη. Αν η ημερομηνία έναρξης ενός συμβολαίου είναι π.χ. η 31/5, το συμβόλαιο πρέπει να εκδοθεί μέχρι την 31/5, διαφορετικά το όχημα θα χαρακτηριστεί ανασφάλιστο (έστω και αν εκδοθεί π.χ. την 1/6)
Υπενθυμίζεται ακόμα ότι, η έκδοση και εξόφληση πρότασης ασφάλισης δεν εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη του οχήματος, παρά μόνο στην περίπτωση που εκδοθεί συμβόλαιο εντός των χρονικών ορίων που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Πρόκειται, όπως επισημαίνει   για μια μείζονα εξέλιξη στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων και κατά συνέπεια πρέπει να γίνει άμεσα ενημέρωση των πελατών, για την διαδικασία ηλεκτρονικής διασταύρωσης, καθώς και για την διαδικασία ασφάλισης όσων οχημάτων βρεθούν ανασφάλιστα.
Τέλος η εταιρία προτείνει στους συνεργάτες της να μεριμνήσουν για την έγκαιρη μετατροπή των αιτήσεων ανανέωσης σε ασφαλιστήρια, προ της ημερομηνίας εκπνοής ισχύος της υφιστάμενης κάλυψης, προκειμένου οι πελάτες να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου