Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Παρακολούθηση της ποιότητας υδάτων κολύμβησης του βορειοδυτικού Σαρωνικού κόλπου - Και ΛΟΥΤΡΑΚΙ


Η «ΟΖΟΝ», με την ευγενική χορηγία του Εργαστηρίου Τροφίμων και Ποτών Medi Center της Κορίνθου, υλοποιεί για την κολυμβητική περίοδο 2017 έργο συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων και ακτών κολύμβησης στην περιοχή του Βορειοδυτικού Σαρωνικού. O έλεγχος περιλαμβάνει αυτοψίες επί της ακτής και δειγματοληψίες θαλάσσιου ύδατος για μικροβιακή ανάλυση. Έχουν επιλεγεί 10 σημεία ελέγχου τα οποία παρακολουθούνται από την ομάδα μας κατά τους........
μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο και συμπληρώνουν τα σημεία που παρακολουθούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Στόχος της «ΟΖΟΝ» είναι η πύκνωση του Δικτύου των ελεγχόμενων σημείων για την κάλυψη του συνόλου των ακτών κολύμβησης του ΒΔ Σαρωνικού. Τα αποτελέσματα των ελέγχων δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας. Η  δημοσίευση των αποτελεσμάτων αφορά 24 συνολικά σημεία ελέγχου - 10 σημεία ελέγχου της «ΟΖΟΝ» και 14 σημεία ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Ακολουθεί πίνακας των σημείων ελέγχου:
Άγιοι Θεόδωροι – Βόρεια (Ακτή ΕΟΤ)*
Άγιοι Θεόδωροι – Νότια (Παρκάκι)*
Σουσάκι – Ακτή Μοτορ Όιλ*
Καλαμάκι Ισθμίων
Κρυφή Παραλία Ισθμίων*
Κάβος Ισθμίας – Ξενοδοχείο Κιγκ Σάρον
Ξενοδοχείο Καλαμάκι Μπιτς
Παραλία Κεχρεών - Αρχαίο Λιμάνι
Παραλία Κεχρεών*
Λουτρά Ωραίας Ελένης (Πηγή)
Λουτρά Ωραίας Ελένης (Πόρτο Λεόν)*
Λουτρά Ωραίας Ελένης (Παιδική Χαρά)*
Παραλία  Αλμυρής (Άνεμος)
Σιδερώνα (Κατακάλι)
Μικρό Αμόνι*
Κόρφος (Έλος)
Κόρφος
Νέα Επίδαυρος (Ιππόκαμπος)
Νέα Επίδαυρος*
Πολεμάρχα (Επίδαυρος)*
Καλαμάκι (Π. Επίδαυρος)*
Βαγιωνιά (Π. Επίδαυρος)*
Νησί (Π. Επίδαυρος)*
Γιαλάσι (Π. Επίδαυρος)*
*Σημεία ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις των 10 σημείων ελέγχου της «ΟΖΟΝ» πραγματοποιούνται στο πιστοποιημένο Εργαστήριο Τροφίμων και Ποτών Medi Center της Κορίνθου. Οι έλεγχοι στις ανωτέρω ακτές κολύμβησης ακολουθούν τα πρωτόκολλα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
  • τη λήψη δείγματος ύδατος (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΕΛΠΝΟ) το οποίο εν συνεχεία αναλύεται εργαστηριακά για τον προσδιορισμό του μικροβιακού του φορτίου και συγκεκριμένα σε Intestinal Enterococci  (ανάλυση κατά ISO 7899-1 ή ISO 7899-2) και Escherichia Coli (ανάλυση κατά ISO 9308-3 ή ISO 9308-1)
  • τον οπτικό έλεγχο των υδάτων (διαφάνεια, χρώμα, παρουσία ελαίων) και της ακτής για παρουσία ρύπων (όπως κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, κλπ.)
  • την καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών κάθε ακτής (όπως είδος υποστρώματος, βάθος, κλίση πυθμένα), των επεμβάσεων στη φυσική της δομή, των πιθανών πηγών ρύπανσης (λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην παράκτια ζώνη ή άλλων παραγόντων) κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου