Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Νέα παράταση στις φορολογικές δηλώσεις – Δείτε μέχρι πότε

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως 21 Ιουλίου 2017.
Συγκεκριμένα:
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, η οποία παρατάθηκε με την ΠΟΛ.1094/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι τις......
17/07/2017, παρατείνεται μέχρι την 21 Ιουλίου 2017.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, η οποία παρατάθηκε με την ΠΟΛ.1094/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι τις 17/07/2017, παρατείνεται μέχρι την 21 Ιουλίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου