Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΔΙΩΡΥΓΑ Η Ανευθυνότητα η Αδιαφορία η Ασχετοσύνη και η ( υποχρέωση )ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Διώρυγας το οποίο ανέλαβε την διαχείριση  στις 16 Απριλίου 2016 έως και σήμερα ποτέ δεν είδε σοβαρά τις υποχρεώσεις του αλλά και τις ευθύνες του .
Από τότε  έως και σήμερα καμαρώνοντας για την ανευθυνότητα  που τους διακρίνει  έχουν συμμετάσχει με την απόλυτη ευθύνη τους σε διοργανώσεις διάφορων αθλητικών εκδηλώσεων με κύριο θέμα το Διάπλου της Διώρυγας όπως αυτό των κανό καγιάκ , αυτό του διάπλου από κολυμβητές , αθλητικές οργανώσεις οι οποίες δεν...........
συνάδουν σε καμία περίπτωση με τους κανονισμούς που διέπουν την Διώρυγα . Μία από βασικές ελλείψεις ως προς όλες τις αθλητικές οργανώσεις αλλά και απέναντι σε κάθε  πελάτη  της που κάνει το Διάπλου είναι αυτή της έλειψες Ασφαλιστικής κάλυψης  Αστικής Ευθύνης για κάθε κίνδυνο και για κάθε διερχόμενο με όποιο τρόπο την Διώρυγα  . Αυτό είναι ένα θέμα που την αποκλειστική ευθύνη την έχει η σημερινή Διοίκηση η οποία ενώ είχε ζητηθεί και Υπήρχε προσφορά  από τους LLOYDS δεν αξιολόγησαν και δεν ασφάλισαν την Διώρυγα . Τι είναι και γιατί πρέπει να κάνουν Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης :
Κάθε σύγχρονη Επιχείρηση, πέρα από την κοινωνική υπευθυνότητα (social responsibility), αναλαμβάνει και ευθύνες (liabilities) έναντι Εργαζομένων, Πελατών ή/και Τρίτων, Περιβάλλοντος και έναντι Μετόχων / Κοινωνικών Εταίρων, Δανειστών κλπ . Τις ευθύνες αυτές οφείλει να καλύπτει με κατάλληλα ασφαλιστήρια.
Το επειχειρείν είναι συνυφασμένο με ανάληψη κινδύνων. Τα τυχαία ζημιογόνα γεγονότα, τα εργατικά ατυχήματα, τα ανθρώπινα λάθη και οι παραλείψεις, δεν μπορούν να αποκλεισθούν ή να εξαλειφθούν. Οι οικονομικές συνέπειες μπορεί να είναι βαριές για τον ισολογισμό της επιχείρησης ή/και να απειλήσουν τη βιωσιμότητά της ...
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της  ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της παγκοσμιοποίησης, η άρτια και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επιχειρηματικών κινδύνων είναι αναγκαία. Οι δαπάνες για την ασφάλιση δεν είναι απλά ένα «κόστος» αλλά «αξία», που επιτρέπει την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο.
Σε ότι αφορά την κάλυψη των επιχειρηματικών ευθυνών η Ιδιωτική Ασφάλιση έχει να προσφέρει αντίστοιχες γόνιμες λύσεις, όπως:

- Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης (έναντι Τρίτων / Κοινού),
- Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης (έναντι των Εργαζομένων),
- Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης (έναντι Πελατών και Τρίτων),
- Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος (έναντι Καταναλωτών – Πελατών),
- Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης (έναντι του φυσικού περιβάλλοντος),
- Ασφάλιση Ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθυντών Επιχείρησης (έναντι Μετόχων, Χρηματοδοτών, Αρχών, Εργαζομένων, Κοινού).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου