Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

H Motor Oil προσλαμβάνει προσωπικό – Δείτε τα προσόντα

 H ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. , πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού στις ακόλουθες ειδικότητες  :
1.Χειριστές Μονάδων Παραγωγής , κωδ. θέσης : XP01, με τα ακόλουθα προσόντα :........

·         Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. ειδικότητας Χημικών Πετρελαίου ή αντίστοιχου επιπέδου σχολής  τεχνικής κατεύθυνσης
·         Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·         Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
2.Xειριστές Χημείου , κωδ. θέσηςΧΧ01,με τα ακόλουθα προσόντα :
·         Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. ειδικότητας Χημικών Πετρελαίου
·         Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·         Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
3.Xειριστές Διακίνησης Καυσίμων , κωδ. θέσης :XD01, με τα ακόλουθα προσόντα :
·         Απόφοιτοι Λυκείου ή τεχνικής σχολής
·         Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·         Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
4.Xειριστές Προβλήτας οι οποίοι θα εργαστούν στο χώρο του Λιμένα σε εργασίες διακίνησης καυσίμων , κωδ. θέσης : ΟΤ02, με τα ακόλουθα προσόντα :
·         Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής πλοιάρχων ή μηχανικών εμπορικού ναυτικού
·         Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·         Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:
·         Δυνατότητα προσαρμοστικότητας , συνεργατικότητας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης υπό καθεστώς βαρδιών 24ωρης λειτουργικής κάλυψης .
·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη .
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής , καλούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού τους  :
το αργότερο έως την Δευτέρα 30/4/2018


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου