Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Ο Δήμος Λουτρακίου .Π- Α.Θ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διώρυγας είναι συνένοχοι και αρωγοί στην διατήρηση της παράνομης κατασκευής του LTO – info kiosk στον Ισθμό της Κορίνθου .Παρολες τις νόμιμες διαδικασίες και έγγραφες καταγγελίες  που έχουν γίνει  στις αρμόδιες Υπηρεσίες   συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λουτρακίου  ( Πολεοδομία ) .
Παρόλο ότι έχουν εκδοθεί δυο εντολές αποξήλωσης και απομάκρυνσης της συγκεκριμένης κατασκευής  με ημερομηνίες ,  α) την 16/10 /2018 και β) την
31/12/2018 αντίστοιχα , ο κατά τα έγγραφα φερόμενος ως διαχειριστής της παράνομης........ λυόμενης κατασκευής   την οποία κατονομάζουν  info kiosk  κ. Σπύρος Καραβούλης , η Διοίκηση της Διώρυγας στον χώρο της όποιας έχει εγκατασταθεί  παράνομα το info kiosk , παραχωρώντας παράνομα και χωρίς κανένα παραστατικό τα πάνελ της λυόμενης κατασκευής  , και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου η οποία έχει έκδοση μια παράνομη άδεια εργασιών μικρής κλίμακας  με αναδρομική ισχύ , αρνούνται να τηρήσουν τον νόμο και να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που αυτή η ιδία υπηρεσία έχει εκδώσει .  Ο δε κ Καραβούλης αγνοεί την Λαϊκή ρήση ,  το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού για να πράξει το αυτονόητο .  
Οι λόγοι  που εμείς λέμε ότι η κατασκευή είναι παράνομη  είναι οι έξης :  
1) Η Διώρυγα διέπετε από το Βασιλικό Διάταγμα του 1970 της 29/05/1970 και συγκεκριμένα του άρθρου  περί δομήσεως παρά την Διώρυγα Κορίνθου  που απαγορεύει  κάθε είδους δόμηση έως τα 120 μ + 5μ από τον άξονα της . 

 2) Υπάρχουν δυο έγγραφα  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου βάση των οποίων  το info kiosk θα έπρεπε να απομακρυνθεί την 16 / 10/2018 ή την 31/12/2018 αντίστοιχα.    
 3)  Η ερμηνεία της Νομικής γνωμοδότησης στην οποίαν αναφέρεται ότι θα έπρεπε να έχουν τηρήσει το Β.Δ του 1970 στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι έως τα 120 + 5 μετρά από τον άξονα της Διώρυγα απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση .

Γιατί  ο Δήμος  Λουτρακίου  Περαχώρας &Α.Θ ,  είναι συνυπεύθυνος και αρωγός στη συγκάλυψη της αυθαιρεσίας  .                                                                    1) Η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία του ιδίου Δήμου έχει αποδεχτεί ότι  το info kiosk είναι  παράνομο με το  από 12/10/2018 και Αρ. Πρωτ.  13698 έγγραφο  στο οποίο λέει ότι : Τέλος σας γνωρίζουμε ότι την 16 / 10 / 2018 παύει η ισχύς της έγκρισης των κατασκευών και η εν λόγο  εγκατάσταση θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί – αποξηλωθεί και από σμικρυνθεί από τον πέριξ  της Διώρυγας χώρο.   

  2) Μετά από την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου εξέδωσε  έκθεση   Αυτοψίας Αυθαίρετης κατασκευής με ημερομηνία  21 / 11 / 2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου 19668 , στην οποία αναγράφετε :  Τα αναφερόμενα στις άνω παραγράφους α και β ισχύουν και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν συνταθεί μεταξύ 28-07-2011 και την 12/06/2018 ημέρα δημοσίευσης του Ν.4543/18.   Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προβούν σε κατεδάφιση μέχρι της 31-12-2018 μετά από την έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών  κλπ .  


3)Και αρωγός διότι, η ιδία πάντα Δημοτική αρχή  του Δ.Λ.Π.& Α.Θ μετά από  τις δυο έγγραφες και πρωτοκολλημένες αποφάσεις της τεχνικής υπηρεσίας του έφερε θύμα το οποίο υπερψηφίστηκε με την  απόφαση 368 της συνεδρίασης του  Δ,Σ της 17ης Δεκεμβρίου 2018  και  επιχορήγησε  το αυθαίρετο  info kiosk του LTO  με το ποσόν των 14.850.00 ευρώ για έξοδα του έτους 2019   .   
                               

Διώρυγα Α.Ε . Που ευθύνεται και γιατί συνηγορεί στην παρανομία .  1)  η Διώρυγα είναι κρατική επιχείρηση και διέπεται από Νομούς του Ελληνικου κράτους τους οποίους  πρέπει να τηρεί στο ακέραιο και σε καμία περίπτωση να  καταστρατηγεί  2) Ο οικοπεδικός χώρος στον οποίο έχει  εγκατασταθεί το info kiosk  δεν έχει παραχωρηθεί – μισθωθεί  νόμιμα στον φερόμενο ως διαχειριστή του info kiosk κ. Σπύρο Καραβούλη .                                                   
 3) Τα υλικά  κατασκευής ( πάνελ αλουμινίου ) του info kiosk είναι πάγιο περιουσιακό στοιχειό της Διώρυγας  και τα οποία έχουν απομακρυνθεί της αποθήκης της Α.Ε.ΔΙ.Κ  και παραχωρηθεί σε τρίτους χωρίς νόμιμα παραστατικά 
 4) η Διώρυγα έχει παράνομα χρηματοδοτήσει  την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό του info kiosk την στιγμή που την εκμετάλλευση του την έχει ο κ Σπύρος Καραβούλης και πάντα με βάση τα  έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Π,Α,Θ και την Νομική γνωμοδότηση  .                                       
  Όσο για την χρηματοδότηση από την Διώρυγας  Α.Ε για το INFO KIOSK  Υπάρχουν αναρτημένες  στο Διαύγεια εντολές πληρωμής τις οποίες δεν δημοσιεύουμε για να μην εκθέσουμε ιδιώτες επιχειρηματίες .                    
5) Έχουν παραχωρήσει παράνομη παροχή ρεύματος από μετρητή της Διώρυγας Α.Ε   με την  οποία ρευματοδοτηται η  αυθαίρετη κατασκευή  του info kiosk .

Ο δε κ. Σπύρος Καραβούλης για να καλύψει την συνενοχή του εξαπολύει μύδρους προς κάθε κατεύθυνση , καθυβρίζει όποιον ασχολείται με το αυθαίρετο  και στοχοποιεί οποίο Μ.Μ.Ε δημοσιεύει άρθρα με το συγκεκριμένο θέμα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου