Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες . Στον λόγο υπάρχει και αντίλογος !! Είναι πάρα πολλές οι απευθείας αναθέσεις !!!


Από αποφάσεις ανακτηθείσες από το διαδίκτυο και καταχωρημένες στο Διαύγεια και το ΚΗΔΜΗΣ  θα δημοσιοποιήσουμε τα Ν. των ΑΔΑ και της ημερομηνίες των απ’ ευθείας αναθέσεων από τον δήμαρχο κ. προς συγκεκριμένο οργανισμό . το νούμερο των  απ’ ευθείας ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΩΝΗ αναθέσεων είναι.......
  μεγάλο και το σύνολο  του ποσού τεράστιο .Όποιος ενδιαφέρεται , μπορεί να λάβει τα αντίγραφα των απείθειας αναθέσεων εάν επικοινωνήσει στο email του blog ή να ανατρέξει στο σύστημα Διαύγεια με βάση τα Ν. που αναγραφέντα  και να τα κατεβάσει .
 ( ΑΔΑ : ΩΕΧΚΩΛ-3Υ9Ω  Λουτράκι 22-03 -2019 ΑΡ. Πρωτ. 49839 ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  4,795,20 ευρώ )
( ΑΔΑ : ΩΦΓ2ΩΛ3-7Τ0  Λουτράκι  17-12-2018  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368  ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  σε σύνολο 40,000,00 ευρώ )
( Συμφωνητικό 15SYMV0028150342015-06-02 ,   ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   14,999,99 ευρώ )
( Συμφωνητικό 16SYMV005070360 2016-09-12 ,   ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   14,000,00 ευρώ )
( Συμφωνητικό  17SYMV000204901 2017-05-18 ,   ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   4.513,00 ευρώ )
( ΑΔΑ : 6ΠΨ9ΩΛ3-5Ρ7 Λουτράκι  27-05-2015 ΑΡ. Πρωτ. 8894 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  14,999,99 ευρώ )
 ( ΑΔΑ : ΩΗΤΓΩΛ3-ΒΔ6 Λουτράκι  07-09-2016 ΑΡ. Πρωτ. 15786 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  14,600,00 ευρώ )
( ΑΔΑ : ΩΝ2ΖΩΛ3-Ω4Χ Λουτράκι  11-07-2017 ΑΡ. Πρωτ. 14142ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  5,580,00 ευρώ )

( ΑΔΑ : 6Α5ΣΩΛ3-Σ24  Λουτράκι  17/05/2017  ΑΡ. Πρωτ.  9095 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 4,513.60 ευρώ )
( ΑΔΑ : Ω5ΔΣΩΛ3-ΙΛΕ   Λουτράκι  29/05/2017  ΑΡ. Πρωτ.  20270 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  12,028.00 ευρώ )
( ΑΔΑ : 6ΖΤΙΩΛ3-220 Λουτράκι  29/08/2018  ΑΡ. Πρωτ.  13620 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  7,440.00 ευρώ )
( ΑΔΑ : 78ΓΟΩΛ3-0ΔΡ  Λουτράκι  24/05/2018 ΑΡ. Πρωτ.  4989 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 5,580.00 ευρώ )
( ΑΔΑ : Ψ61ΧΩΛ3-Υ37  Λουτράκι  22/03/2019  ΑΡ. Πρωτ.  4987 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2,480.00 ευρώ )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου