Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Άρθρο του συμπολίτη μας και πρωτεργάτη της επιτυχίας για την έλευση του Προαστιακού στο Λουτράκι Δημήτρη Καραπατά


Δεν είναι δυνατόν, ο ίδιος ο δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, που ΟΦΕΊΛΟΥΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΈΣ της εφαρμογής του νέου σχεδίου Λουτρακίου, το οποίο εκπόνησε η ίδια η τεχνική υπηρεσία, ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο και υποστηρίζεται από προεδρικό διάταγμα, να.......
ενεργούν κακόβουλα και ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝ ΖΗΜΙΑ, (ΕΊΤΕ ΑΠΌ ΔΌΛΟ ΕΊΤΕ ΑΠΌ ΒΑΡΙΆ ΑΜΈΛΕΙΑ) στα συμφέροντα 17 000 δημοτών, επιτρέποντας την διατήρηση τμημάτων συγκεκριμένων ιδιοκτησιών, ΑΜΦ'ΙΒΟΛΗΣ ΝΟΜΙΜΌΤΗΤΑΣ , ΜΈΣΑ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΟΎΜΕΝΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΕ ΣΗΜΕΊΟ ΤΗΣ νέας επέκτασης του σχεδίου πόλης!
Και να μην προβαίνουν στις απαραίτητες από τον νόμο ενέργειες, που είναι αναγκαίες, για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης.
 Δηλαδή στον ακριβή προσδιορισμό των τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου και την κατάτμηση των ιδιοκτησιών με σκοπό την πραγματοποίηση της πολεοδομικής εισφοράς σε γη ώστε να αξιοποιηθεί αυτή για κοινωφελείς χώρους, όπως είναι για την συγκεκριμένη περίπτωση ο δρόμος που θα ωφελήσει πρωτίστως τις παρόδιες ιδιοκτησίες!

Το ίδιο δηλαδή, που συμβαίνει ήδη, στο κομμάτι της οδό Κορίνθου, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής από την οδό Παπανικολάου μέχρι την οδό Αιγαίου.

Και με τον τρόπο αυτό, δήμαρχος και αρμόδιος αντιδήμαρχος, τι κάνουν στην περίπτωση μας;
Δίνουν το δικαίωμα, σε μια χούφτα ανθρώπους, (οι οποίοι από δικές τους ενέργειες έχουν καταστήσει το ακίνητο τους, περίκλειστο, αφού δεν έχουν προνοήσει να αφήσουν λίγο χώρο, μεταξύ του οικοπέδου τους και των σιδηροδρομικών γραμμών, για να κατασκευαστεί η παράπλευρη οδοποιία που θα ωφελήσει πρωτίστως τους ίδιους) να πιστεύουν ότι μπορούν να σταματήσουν και το έργο του προαστιακού και το έργο της επέκτασης του νέου σχεδίου Λουτρακίου!

Το δημοτικό συμβούλιο, έχει καθήκον να παρέμβει άμεσα!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου