Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

ΛΟΥΤΡΑΚΙ : Σπύρος Ράτης ,η αλήθεια , το ψέμα , η κοπή των δένδρων και ο Νόμος 998 ΦΕΚ Α΄289/29.12.1979 .

Ο Σπύρος Ράτης απαντώντας προφορικά στην κ.  Μαρία Πρωτοπαππά επικεφαλής της  μείζονος αντιπολίτευσης  Δύναμης Δημιουργίας για την ύπαρξη ή μη άδειας κοπής των δένδρων στους Αγ. Θεοδώρους αφού φωνασκούσε και με ύφος επιτακτικό και απειλητικό γρονθοκοπώντας τα έδρανα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επικαλέστηκε τον Νομό 998 του 1979 και είπε επι λέξη  : Από τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τον Νόμο 998/1979  ( η μέριμνα για την  ανάπτυξη , βελτίωση , και προστασία των εντός των πόλεων η οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει στους τοπικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης . Προκύπτει ότι κάθε Δήμος είναι αρμόδιος για την λείψει προληπτικών μέτρων ,κ.λ.π.
Δεν είπε όμως ο κ. Ράτης ότι ο ( Νόμος 998 ΦΕΚ Α΄289/29.12.1979  είναι ο Νόμος  Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας.)   Όπως επίσης όχι μόνο δεν  είπε αλλά απέκρυψε ότι.........
η διαδικασία  κοπής  δένδρων  έχει  ως εξής :
1)    Εισήγηση  από την Υπηρεσία Πρασίνου στην οποία πρόεδρος  είναι ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Πέρας !
2)    Έγκριση  από Επιτροπή  ποιότητας  ζωής  με πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Σακελαρίου Αναστάσιο !
3)    Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου με πρόεδρο τον Θυμή Φίλιππο
4)    Έκδοση – έγκριση Εργασιών Μικρής κλίμακας από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου  η οποία εκδίδετε  βάση  του  Νόμου 4076/2012 ( ΦΕΚ 79 Α)   ΝΟΚ . Εργασίες μικρής κλίμακας συμφώνα με το άρθρο 4 παράγραφος  2 .
Η Άδεια   Εργασιών Μικρής κλίμακας  εκδίδεται βάση  της παραγράφου 8 του έγγραφου της άδειας στο όποιο αναγράφετε επιλέξει :  
( Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα  Σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε που δεν προστατεύονται  από τις διατάξεις  για την προστασία των δασών και δασικών  γενικά εκτάσεων  ή από διατάξεις  της αρχαιολογικής  νομοθεσίας  για τις προστατευόμενες  περιοχές  ή άλλης συναφούς νομοθεσίας )     
Παράδειγμα οι άδειες  κοπής δένδρων  που έχουν  εκδοθεί   ( και είναι αναρτημένες  στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ )  προς  διάφορους  Δήμους από την οικεία τους τεχνική υπηρεσία και με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες  δια κοπή δένδρων εντός πόλης .                                                                                             Όπως επίσης εκδίδονται   άδειες  κοπής δένδρων ακόμα και προς  ΔΕΔΔΗΕ  για κοπή  ή κλάδεμα δένδρων για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών  προκειμένου  η ΔΕΔΔΗΕ να συντηρεί τα δίκτυα  ηλεκτροδότησης ….κλπ  .
Συνεπώς κ. Αντιδήμαρχε Σπύρο Ράτη ως προς τι όλο αυτό το θέατρο και όλα αυτά τα ψέματα τόσο από εσάς όσο και από προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας τον οποίο προφανώς έχετε πιέσει να καλύψει την παράνομη κοπή δένδρων αφού δεν έχει εκδοθεί άδεια εργασιών μικρής κλίμακας κοπής δένδρων  ? Ή μήπως η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων προκειμένου να σας καλύψει τα ακάλυπτα επαναλάβει το ίδιο λάθος του Αυγούστου 2018 , όταν τότε στην προσπάθεια τους να δικαιολογήσουν την αυθαίρετη κατασκευή του IΝFO kiosk στον Ισθμό της Κορίνθου έκανα μια ακόμα παράνομη πράξη και  εξέδωσαν  άδεια εργασιών μικρής κλίμακας με αναδρομική ισχύ . Δηλαδή την 8/8/2018 έγινε επίσημη καταγγελία περί αυθαίρετης κατασκευής . Αφού ενημερώθηκε η Τεχνική υπηρεσία την ίδια ημερομηνία 8/8/18 υπογράφουν μια  άδεια μικρής κλίμακας η οποία υποτίθεται είχε εκδοθεί την 01/018/2018 και ορίσαν ημερομηνία ισχύος την 1η /Μάιου /2018 και ημερομηνία λήξης την 15 / Οκτωβρίου / 2018 αλλά το INFO αν και παράνομο είναι ακόμα εκεί , αμετακίνητο και καμαρωτό  . Αυτή είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και Αγ . Θεοδώρων .

                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου