Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Γιώργος Πετρίτσης: Η επιτομή της αδιαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος σε έργα της Π.Ε. Κορινθίας


 


Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία είχε και κατεπείγοντα χαρακτήρα διαπιστώσαμε πως τελικά δεν είναι και πολύ δύσκολο να κερδίσεις το ΤΖΟΚΕΡ!!!

Και εξηγούμαι : Στην ημερήσια διάταξη........

υπήρχαν τρία θέματα :

Θέμα πρώτο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00€. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


Η Περιφερειακή Αρχή του κ. Νίκα και του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Γκιολή ,στην πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά για το πιο πάνω έργο καλεί ( είναι πρωτοφανές και παράνομο τις προσκλήσεις να τις κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης ή ο Περιφερειάρχης και όχι η Τεχνική Υπηρεσία ) τρείς εταιρείες την Α την Β και την Γ (τα ονόματα δεν χρειάζεται να αναφερθούν).


Θέμα δεύτερο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ, ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΣΟΦΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00€. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


Η Περιφερειακή Αρχή του κ. Νίκα και του κ. Γκιολή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για το πιο πάνω έργο καλεί πάλι τις ίδιες τρείς εταιρείες την Α την Β και την Γ.


Θέμα τρίτο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.250.000,00€. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


Η Περιφερειακή Αρχή του κ. Νίκα και του κ. Γκιολή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για το πιο πάνω έργο καλεί πάλι, ώ τους θαύματος, πάλι τις ίδιες τρείς εταιρείες την Α την Β και την Γ.


Οι άλλες Κορινθιακές εργοληπτικές εταιρείες πήγανε περίπατο!!!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου