Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

Μαρία Πρωτοπαππά : Απάντηση φωτιά της Μαρίας Πρωτοπαππά σε Γιώργο Γκιώνη και Ασημάκη Ασημακόπουλο Πρόεδρο του Καζίνο Λουτρακίου.


Μετά την από 22/01/2021 επιστολή του Δημάρχου και προέδρου της Τουριστικής Α.Ε Γιώργου Γκιώνη με την οποία καλούσε τους Αρχηγούς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να συναποφασίσουν για τον τόπο και χρόνο της συνάντησης με τους εκπροσώπους της C.H.C.L με θέμα την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε ο κ.  Ασημάκης Ασημακόπουλος, νομικός εκπρόσωπος του Ομίλου Κόμερ και Πρόεδρος του Καζίνο Λουτρακίου, σε επιστολή......

 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ακυρώνει την επιστολη του Γιώργου Γκιώνη με την οποια καλεί τους  «Δήμαρχο Λουτρακίου Γιώργο Γκιώνη, τους επικεφαλής των παρατάξεων, Μαρία Πρωτοπαππά, Κώστα Λογοθέτη, Κώστα Ζερβό, Δημήτρη Βασιλείου, Γιάννη Καραπανάγο και Χρήστο Ασημακόπουλο, τον Πρόεδρο της ΟΣΕΤΥΠ, Γιάννη Λογοθέτη, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λουτρακίου, Κώστα Λογοθέτη, τον Πρόεδρο των εργαζομένων στο Καζίνο, Βασίλη Δραμουντάνη,  τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής (του συνδικαλιστικού τους οργάνου) για καθαρά ενημερωτική συνάντηση με γνώμονα την ανάγκη πλήρους και ολοκληρωμένης ενημέρωσης»

Μετά το φιάσκο και την ασυνεννοησία και των δυο πλευρών η επικεφαλής της Δύναμης Δημιουργίας Μαρία Πρωτοπαππά αποστέλλει την ακόλουθη επιστολή :

 25/1/2021

                                             

Επιστολή προς κ. Ασημάκη Ασημακόπουλο

                                                  Κοιν Κο Δήμαρχο και Πρόεδρο                   

                                                  του Δ.Σ της ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

 

Στην ευγενική και θέλουμε να πιστεύουμε καλοπροαίρετη  μεταμεσονύκτια,  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόσκλησή σας, της 23ης Ιανουαρίου 2021, να παρευρεθούμε σε ενημερωτική συνάντηση την Πέμπτη 28-01-2021 και ώρα 2μμ σε αίθουσα του ΚΑΖΙΝΟ, στην οποία θα κληθούν επίσης
ο κος Δήμαρχος , ο πρόεδρος του ΕΚΛ , ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΥΠ , ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων και μέλη της "εκτελεστικής επιτροπής";  για αναλυτική και διεξοδική ενημέρωσή μας αναφορικά με τα θέματα του ΚΑΖΙΝΟ, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Της παραπάνω προσκλήσεώς σας, προηγήθηκε μετά από τηλεφωνική σας πρόσκληση, παρόμοια πρόσκληση του κ. Δημάρχου προς τους επικεφαλής και μόνον των δημοτικών παρατάξεων, με την οποία μας καλούσε να συναντηθούμε με τους εκπροσώπους της CLUB  HOTEL,  με αποκλειστικό θέμα την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε.

Και οι δύο προσκλήσεις έγιναν με αποκλειστική πρωτοβουλία σας και  στην μεν πρώτη ο κ. Δήμαρχος φαίνεται ότι  ενεργούσε είτε  ως εμπνευστής και υποκινητής της προσκλήσεως, είτε ως απλό εκτελεστικό όργανο,  στην δε δεύτερη - είτε κρύβεται πίσω απ΄ αυτήν, είτε την αποδέχεται- απεκδύεται τον θεσμικό του ρόλο, υποβαθμίζοντάς τον σε θέση απλού θεατή- ακροατή της ενημερωτικής πρωτοβουλίας σας.

Στην προσκλησή σας δεν αναφέρονται  τα θέματα της ενημερώσεώς μας, ώστε να υπάρξει εκ μέρους μας η στοιχειώδης προετοιμασία για τυχόν διευκρινίσεις, απορίες ή ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν, εκτός αν με τον γενικό τίτλο ενημέρωση για τα  θέματα του ΚΑΖΙΝΟ, υποκρύπτεται  το ένα και μοναδικό θέμα που σας ενδιαφέρει: η μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Το θέμα αυτό έχει αποτελέσει θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τουριστικής και έχει αναβληθεί συζήτησή του.

Δεν μπορεί επομένως να μεθοδεύεται και να εκμαιεύεται η λήψη αποφάσεως στο θέμα αυτό που εκκρεμεί, εκτός των διαδικασιών των θεσμικών οργάνων, με πλάγιες και εξωθεσμικές  διαδικασίες.

Η θεσμική μας θέση επιβάλει την ενημέρωσή μας πρωτίστως από τους θεσμικά αρμόδιους και συγκεκριμένα από τον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο του μέλους της Κοινοπραξίας,  δημοτικής επιχειρήσεως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε  και την συμπληρωματική και μόνον τυχόν ενημέρωσή μας επί ειδικοτέρων θεμάτων από τα αρμόδια όργανα της Κοινοπραξίας.

Εάν ο κ. Δήμαρχος δεν έχει φροντίσει να  ενημερωθεί στα θέματα αυτά ή δεν φρόντισε ή δεν επιθυμεί να μας ενημερώσει με την δύναμη της δημόσιας και ξεκάθαρης εξήγησης των προβλημάτων και την επίδειξη σταθερής αποφασιστικότητας και παρ΄ όλα αυτά κόπτεται υπέρ της μετατροπής, δεν προτιθέμεθα  να καλύψουμε την οποιαδήποτε ανεπάρκεια ή συνεργήσουμε στην απαξίωση των θεσμών και στην υποκατάστασή τους από παράπλευρες και συνήθως αθέατες διαδικασίες.

Εκτός, αν όλα αυτά αποτελούν μεθοδεύσεις για την μετάθεση των ευθυνών στην αντιπολίτευση και αποσκοπούν στην πολιτική και κοινωνική εξουδετέρωσή της, σε περίπτωση αποτυχίας των οποιωνδήποτε "επενδυτικών" προσπαθειών για την σωτηρία της επιχείρησης Καζίνο.

(Εκφράζοντας την απορία και την αγανάκτησή μας για την περιφρόνηση των εργαζομένων στην Τουριστική, οι οποίοι δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην  ενημέρωση)

Δηλώνουμε επομένως, ότι:

Η αντιπολίτευση επιτελεί θεσμικό ρόλο τον οποίο δεν είναι διατεθειμένη να παρακάμψει και να ευτελίσει.

Οποιαδήποτε ενημέρωσή μας θα έπρεπε και θα πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία των θεσμικών οργάνων και στην προκειμένη περίπτωση του κ. Δημάρχου και Προέδρου της Τουριστικής, από τον ίδιο πρωτίστως και συμπληρωματικώς από άλλους παράγοντες.

Πριν από κάθε ενημέρωση θα πρέπει να απαντηθούν τα αναβληθέντα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να δοθούν σαφείς απαντήσεις στις οικονομικές διαφορές μεταξύ Τουριστικής - Κοινοπραξίας και CLUB  HOTEL και να αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η μετατροπή της Κοινοπραξίας ή μή και η διαδικασία, οι όροι και τα πλαίσια της μετατροπής.

Δεν κατανοούμε επίσης την τόση  σπουδή, την κατεπείγουσα περίπτωση και όλες αυτές τις ενέργειες, αν όχι μεθοδεύσεις, για την μετατροπή, όταν υπό τις παρούσες συνθήκες, η μετατροπή είναι νομικώς αδύνατη λόγω της οικονομικής θέσεως της Κοινοπραξίας και εξαρτάται από προϋποθέσεις των οποίων η συνδρομή είναι μέλλουσα και αβέβαιη.

Δηλώνουμε τέλος ότι  δεν θα είχαμε αρνητικές προθέσεις στην συζήτηση και αξιολόγηση των συμπερασμάτων μιας αξιόπιστης  οικονομοτεχνικής και νομικής μελέτης, σχετικής  με την μετατροπή, που θα είχε ανατεθεί με ευκρινείς διαδικασίες, την οποία δεν μπορεί να υποκαταστήσει η άποψη οποιουδήποτε, ακόμη και εντελώς ανεξάρτητου, προσώπου.-

 

 

 

                                                                    Λουτράκι25/1/2021

                                                                    Μαρία Πρωτοπαππά

                    Επικεφαλής της Δημοτικής παρατάξεως ΄΄ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ’’

                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου