Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021

Έγινε αποδεκτή και υπερψηφίστηκε ομόφωνα το ψήφισμα της Μαρίας Πρωτοπαππά η παράταση η προθεσμίας των αντιρρήσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Φθινοπώρου .


 Η επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Δημιουργίας  της Μαρίας Πρωτοπαππά , στο Δημοτικό συμβούλιο της 22/03/2021 στα εκτός ημερησίας  θέματα  έφερε  προς συζήτηση  για τους Δασικούς  Χάρτες και έθεσε προς ψήφιση  πρόταση   να παραταθεί η προθεσμία των αντιρρήσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Φθινοπώρου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους δημότες για τ..............ην ουσιαστική υποστήριξη των δικαιωμάτων τους και προστασία των περιουσιών τους . Η πρότασης της Δύναμις Δημιουργίας  – Μαρίας Πρωτοπαππά  έγινε  αποδεκτή και υπερψηφίστηκε  ομόφωνα  με 24 στους 24 .

ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ    

                                                       ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

                             ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 Με την Αριθμ. Πρωτοκ: 11984/22 – 1 - 2021 Απόφαση του Δντή Δασών Κορινθίας αναρτήθηκαν οι δασικοί της περιφερείας ολοκλήρου του  δήμου μας και κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 5η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 20η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη .

            Η ανάρτηση αυτή, όπως και δυνατότητα και η προθεσμία αντιρρήσεων  αφενός δεν έχει γίνει γνωστή στους δημότες την περίοδο αυτή της κορύφωσης της πανδημίας, ιδιαίτερα στην περιοχή μας και αφετέρου η ανάγκη προστασίας της υγείας και της ζωής τους καθιστά αδύνατη κάθε ενέργεια προστασίας της πατρογονικής περιουσίας τους, διότι διακινδυνεύοντας την υγεία τους και παραβιάζοντας τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας και τις απαγορεύσεις μετακινήσεων,  είναι υποχρεωμένοι για την υποβολή των αντιρρήσεων να προστρέξουν και να αναζητήσουν    αποδεικτικά στοιχεία, συμβόλαια, αεροφωτογραφίες, βεβαιώσεις, δικαστικές αποφάσεις  και άλλα έγγραφα από Αρχές και Υπηρεσίες.

Πρέπει επίσης να προσφύγουν σε μηχανικούς για την επιτόπια μετάβαση στα ακίνητά τους που έχουν χαρακτηρισθεί δασικά,  για την σύνταξη σχεδιαγραμμάτων και σε   δασολόγους και φωτοερμηνευτές αεροφωτογραφιών  για την  σύνταξη σχετικής μελέτης, αλλά  και σε  δικηγόρους για την σύνταξη αντιρρήσεων και παρακολούθηση της υποθέσεως.

Με δεδομένη την αδυναμία πρόσβασης και άμεσης  εξυπηρέτησης  από τις  δημόσιες υπηρεσίες και την δυσχέρεια της εξευρέσεως των παραπάνω  προσώπων (δασολόγων, μηχανικών δικηγόρων) και συνεργασίας μαζί τους, αλλά και την έκθεση σε αυξημένους κινδύνους μολύνσεων που δημιουργεί όλη αυτή η διαδικασία κατά την τρέχουσα περίοδο, είναι πασιφανές ότι η προβολή αντιρρήσεων εντός της παραπάνω ασφυκτικής προθεσμίας και η προστασία των δικαιωμάτων των θιγομένων από την ανάρτηση δημοτών, είναι για τους παραπάνω ενδεικτικούς λόγους, αντικειμενικώς αδύνατη.

Επειδή κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί στα αδύνατα,  θα πρέπει για τους λόγους αυτούς   να παραταθεί η προθεσμία των αντιρρήσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Φθινοπώρου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους δημότες για την ουσιαστική υποστήριξη των δικαιωμάτων τους και προστασία των περιουσιών τους.

 

                                                                                           ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

 

                                                                                                Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

 

                                                                                             ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου