Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

Λουτράκι: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ακύρωσε την απόφαση 13/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου, για την μεττεγκατάσταση του ΚΤΕΛ .

Ακύρωση της απόφασης 13/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για μεττεγκατάσταση του ΚΤΕΛ στο 422ΟΤ έναντι μισθώματος, μετά από προσφυγή μου (ΑΔΑ65ΖΒΟΡ1Φ-ΡΑΕ) στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Είναι δυσάρεστο να προσπαθείς να προασπίζεις το Δημόσιο και Δημοτικό Συμφέρον, έναντι της Δημοτικής Αρχής, που ..........

πολλές φορές το απεμπολεί, έστω αν αυτό συμβαίνει κατά την εκτίμησή σου. Έτσι κι αλλιώς αυτό το κρίνουν οι Δημότες και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την με αρ. 13/2021, δώσαμε στο ΚΤΕΛ ΑΕ Ν. Κορινθίας, δημοτικό χώρο , πάνω από 600 τ.μ., στο οκοδομικό τετράγωνο 422, δίπλα στα τρία σχολεία (2ο Δημοτικό Λουτρακίου, 2ο Νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμό ), έναντι μισθώματος 1800 ευρώ ανά έτος (150 ευρώ το μηνιαίο μίσθωμα) και συνεκτιμώντας , ακόμα στο μίσθωμα, ότι θα τοποθετήσει το ΚΤΕΛ ένα λυόμενο 55 τμ περίπου, με δικές του δαπάνες, αξίας 68.000 ευρώ περίπου και για
τουλάχιστον για 20 έτη. Δηλαδή το συνολικό μίσθωμα θα ανέλθει στις 104.000 ευρώ συνολικά , για 20 έτη, κάνοντας όμως, ο Δήμος, κατά την εκτίμησή μου, διπλό λάθος.

1ο λάθος.

Δεν αντιλαμβάνεται η ίδια Δημοτική Αρχή , με αυτήν του 2015, ότι ο Νομοθέτης που απαιτούσε την ελάχιστη απόσταση από σχολεία , δηλαδή τα 100 μέτρα από την κοντυνότερη πλευρά του παραχωρούμενου οικοπέδου (ΠΔ 79/2004) , το έπραξε για να μήν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους μαθητές και για να προστατέψει την υγεία τους από κίνδυνο ατυχημάτων και ακόμα λόγω της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, όπου βρίσκονται τα σχολεία…

Έπρεπε λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτό το γεγονός.

Όμως, εκ των υστέρων έλαβα γνώση , μετά την ασκηθείσα προσφυγή, ότι ο Δήμος το γνώριζε ήδη παλαιότερα και το 2015 εκμεταλλεύθηκε μιά τροποποίηση του ως άνω ΠΔ, που επήλθε το 2012, νομίζω, δηλαδή τροποποίηση της εποχής των μνημονίων, που τα κάναμε όλα, και , με απόφασή του, μειώθηκε η απόσταση εγκατάστασης του ΚΤΕΛ στην περιοχή, στα 50 μέτρα , για γίνει σταθμός του ΚΤΕΛ!!! (Τόσο πολύ σκεφθήκαμε το ΚΤΕΛ και όχι τα μικρά παιδιά).

2ο Λάθος.

Το ΚΤΕΛ θα καταβάλει συνολικά για 20 έτη 1800 ευρώ ανά έτος και ένα λυόμενο αξίας 68.000 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογιστεί με το μίσθωμα, δηλαδή συνολικά θα καταβάλει το ΚΤΕΛ στον Δήμο μας 104.000 ευρώ στα 20 έτη, ενώ τώρα το ΚΤΕΛ καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα τουλάχιστον 1000-1200 ευρώ για ένα μικρό χώρο που έχει μισθώσε έτη και έτη, δηλαδή κάθε έτος καταβάλει ήδη 12000-14.400 ευρώ και για 20 έτη θα κατέβαλε τουλάχιστον 240.000 ευρώ, υπολογίζοντας μόνο τα 1000 ευρώ ως μηνιαίο μίσθωμα.

Αυτό λοιπόν το μίσθωμα θα μπορούσαμε να του ζητούσαμε και εμείς εάν τοποθετούσαμε ένα ή δύο λυόμενα κτίρια που περισσεύουν από τα παλαιά τοποθετημένα στα Σχολεία και ιδιαίτερα από το Γυμνάσιο Λουτρακίου, αφού έφυγε το Λύκειο, και τοποθετώντας ακόμα και τουαλέτες για το κοινό, σε χώρο όμως που να μην κινδυνεύουν οι μικροί μαθητές.

Όμως πήγαμε να χαρίσουμε στο ΚΤΕΛ πάνω από 100000-140000 ευρώ…
Έτσι λοιπόν αισθάνθηκα την ανάγκη και κατέθεσα Προσφυγή και πρόσθετους λόγους , η οποία έγινε δεκτή και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Ο αγώνας όμως δεν σταμάτησε εδώ και πρέπει να συνεχιστεί, όταν ξαναέρθει το θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρέπει να ξεσηκωθούν οι γονείς των μικρών μαθητών και οι μικροί μαθητές, οι οποίοι πρέπει και μπορούν να επιβάλουν καλύτερες συνθήκες για να μαθαίνουν γράμματα και να παίζουν, και ο γνώμονας να είναι πάντα το Δημόσιο και το Δημοτικό Συμφέρον…

Φιλικά

Νίκος Λόης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου