Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Μαρία Πρωτοπαππά , Δύναμη Δημιουργίας και ο Δημήτρης Βασιλείου αναδεικνύουν την καθεστωτική τακτική Του Δημάρχου Γκιώνη και τον ενημερώνουν ότι η μη εκτέλεση των αποφάσεων συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος !

Η Μαρία Πρωτοπαππά επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Δημιουργίας ,μείζονος αντιπολίτευσης και ο Δημήτρης Βασιλείου με κοινή επιστολή τους αναδεικνύουν τις πραξικοπηματικές κινήσεις του Δημάρχου . Ο Δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης και

οι δελφίνοι του καταστρατηγώντας κάθε νόμο καταργούν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ,  ανώτατου οργάνου του Δήμου .

  "Του Υπενθυμίζουν" δε  ότι καθήκον του δημάρχου είναι μεταξύ άλλων να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, "η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος"...

ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                        
ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ               Προς τον Δήμαρχο
             Λουτρακίου-Περαχωρας-Αγίων Θεοδώρων
  Κ.Γεώργιο Γκιώνη                          
Κύριε Δήμαρχε,
Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΟΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
 1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, και ειδικότερα
 α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
 β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.....
Η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. 
            Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ιδίου νόμου, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια, υπό τις διακρίσεις και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, αποκλειστικώς και μόνον για θέματα του δήμου και όχι των δημοτικών επιχειρήσεων. 
Στην χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ελήφθη νόμιμα απόφαση να ασκηθεί εκ μέρους της δημοτικής ανωνύμου εταιρείας "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε" παρέμβαση στην αυριανή δίκη ασφαλιστικών μέτρων της Κοινοπραξίας Καζίνο, της οποίας είναι μέτοχος, για την υπαγωγή της Κοινοπραξίας στις ρυθμίσεις του πτωχευτικού νόμου και να αρνηθεί την παραδοχή της αιτήσεως αυτής, για τον λόγο ότι  αφενός μεν αμφισβητούμε και δεν αποδεχόμεθα την αναφερόμενη στην αίτηση αυτή δήθεν οφειλή της  Κοινοπραξίας προς το μέλος της ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ Α.Ε ποσού 84.000.000 Ευρώ και αφετέρου διότι δεν συναινούμε σε οποιαδήποτε περικοπή και μείωση του ποσού των δικαστικώς βεβαιωμένων οφειλών της Κοινοπραξίας προς την δημοτική εταιρεία "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε".
Την απόφαση αυτή υποβάλατε με πρωτοφανή και άγνωστη για τα δεδομένα του δήμου ταχύτητα στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία διά των συμβούλων της παρατάξεώς σας απεφάσισε να μη διορίσει δικηγόρο για την άσκηση της παρεμβάσεως.
Επειδή την παρέμβαση θα ασκήσει η αρμόδια δημοτική επιχείρηση ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε, η οποία έχει νομικό σύμβουλο (δικηγόρο)με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας και η Οικονομική επιτροπή είναι παντελώς αναρμόδια για τον διορισμό δικηγόρου σε θέματα και δικαστικές υποθέσεις της δημοτικής επιχειρήσεως, αλλά και δεν δικαιούται να  αμφισβητήσει ή να καταστήσει ανενεργές τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. 
Επειδή άλλως και σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όταν δημιουργείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του δήμου, αποφασίζει μόνος του τον διορισμό δικηγόρου.
Διαμαρτυρόμενοι για την μεθόδευση αυτή η οποία οδηγεί σε μη εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου με προφανή υπέρογκη ζημία για τα συμφέροντα της δημοτικής επιχειρήσεως και κατ΄επέκταση του δήμου, και
Επιφυλασσόμενοι κάθε δικαιώματός μας ως δημοτών και δημοτικών συμβούλων κατά των υπευθύνων για κάθε υπαίτια πράξη και παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Σας καλούμε ως Δήμαρχο και Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Τουριστικής να δώσετε εντολή στον νομικό σύμβουλο της εταιρείας να ασκήσει παρέμβαση στην παραπάνω αυριανή δίκη, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.-
                                Λουτράκι 24 Νοεμβρίου 2021
Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
 
ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
 
                                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου